Damskibsexpeditørenes Forening

Om Dampen

Dampskibsexpeditørenes Forening har 26 medlemsbedrifter. Herunder linjerederier og -agenter, terminaloperatører, stevedorselskaper og andre tjenesteytende selskaper tilknyttet Oslo havn.

Foreningen skal ivareta medlemmenes interesser ved å være et frittstående forum, et talerør og høringsinstans med en aktiv dialog inn mot premissgivende myndigheter og styrende organer. Foreningen skal orientere medlemmene om relevante og viktige tall, nyheter og bestemmelser, og være en stemme rundt vilkår for operasjon i havnene og arbeide for gode rammebetingelser og effektiv drift i Oslo havn

Historie

Dampskibsexpeditørenes Forening ble stiftet 27. februar 1893 under navnet Christiania Dampskibsexpeditørers Forening. Navnet ble endret til dagens navn i 1925, etter at Christiania ble omdøpt til Oslo.

Foreningens stiftere var Thomas Fearnley, Emanuel Whittington og H. Heitmann. Et av hoved-formålene var å bedre forholdene for bryggearbeiderne - som den gang var løsarbeidere. Det var stor sosial nød blant disse. Foreningen organiserte arbeidet med mere stabil lønn for bryggearbeiderne og en form for fast ansettelse.